Vinstmarginal

En av de viktigaste aspekterna för den som vill spela på bästa sätt på ett kasino är att känna till lite om hur odds fungerar, och vad vinstmarginaler är. Vinstmarginalen är, kort sagt, hur mycket av de pengar som spelas för som går tillbaka till spelarna i form av vinst. Om ett kasino har en vinstmarginal på 90 %, så betyder det att, sett över tid, så kommer 90 % av de pengar som spelas för att betalas ut i vinst. De resterande 10 % är då kasinots vinst. Inte alla kasinon är helt öppna med vad deras vinstmarginal är, men de flesta är rätt så ärliga på den punkten.

Men det är också viktigt att komma ihåg att ett kasinos vinstmarginal gäller överlag. Det innebär att det är en stor variation mellan olika spel. Slots, till exempel, har i allmänhet en relativt dålig vinstmarginal för spelare, som kompenseras genom att man har möjlighet att vinna stora summor. Å andra sidan är vinstmarginalen i blackjack mycket god, ofta uppemot 98 % eller mer. Men de summor man kan vinna på varje enskild hand är då inte lika stora. Att välja kasino utifrån vinstmarginal fungerar bara om man känner till vinstmarginalen för de spel man är intresserad av. Alternativet, att enbart spela de spel som har god vinstmarginal, fungerar kanske, men är lite tråkigt.

Slutligen ska man komma ihåg att vinstmarginalen är beräknad på ett statistiskt genomsnitt som innefattar många tusentals spelare och spelomgångar. God vinstmarginal betyder inte nödvändigtvis att man kommer att vinna mer. Slots är där ett bra exempel. Även om vinstmarginalen inte är den allra bästa, så kommer en del spelare ändå att vinna mycket pengar. I slutändan handlar det i huvudsak om tur (och till viss del skicklighet, som i blackjack och videopoker). De flesta kasinon har också en vinstmarginal som ligger på ungefär samma nivå; de som ska undvikas är de som har en som är betydligt sämre.